Gårdagens verktyg

Uppdaterad 2021-11-08

På medeltiden användes mest de redskap man hittade i naturen eller som med enkla medel kunde modifieras till användbara hjälpmedel.

Granruska

Virra

Kåpstege

Raffel


Postadress