7. Kontorets miljö-och kvalitetsarbete

7.1 Kontorets avfallssortering

Följande fraktioner sorteras på kontoret;

  • Pappersavfall
  • Wellpapp/kartong
  • Lysrör*
  • Sotningsavfall
  • Hushållsavfall
  • Batterier
  • Elektronikskrot*

* = farligt avfall

Transport av och journalföring av farligt avfall

Vi anlitar en avfallsentreprenör när avfallskärlen för farligt avfall skall tömmas.

1 ggr/år tar KMA-samordnaren kontakt med avfallsentreprenören för att begära in statistik över vårt farliga och övriga avfall.

7.2 Energiförbrukning

För att minska energiförbrukningen stängs de kontorsapparater av som går att stängas av under nätter, helger och ledighet/semester.


Postadress