Ord som börjar på ved-

Uppdaterad 2022-01-02

Ved har använts i århundranden. Därför har det också bildats många ord som har med ved och vedhantering att göra. Här har vi litat de vi har kommit på. Kanske finns det flera som du känner till.

Ved-anslag                     Löneförmån i form av ved

Ved-artad                       Växt som är uppbyggd av ved.

Ved-aska                         Aska av ved

Ved-avverkning            Avverkning i syfte att erhålla ved

Ved-backe                      Område avsett för huggning och uppläggning av ved

Ved-besparande          Beskriver något som sparar ved

Ved-besparare              Anordning som sparar ved

Ved-bildning                  Process hos växter som skapar ved

Ved-binda                       Slingerväxten jordreva (Glechoma hederacea)

Ved-björn                       Kärra som används för att transportera ved

Ved-bock (1)                    Vedhund, användas för att stapla ved i en öppen spis

Ved-bock (2)                    Skalbaggar av släktet Saperda

Ved-bod                          Hus för förvaring av ved

Ved-borrande               Insekter som gräver gångar i ved

Ved-borre                       Insekter som gräver gångar i ved

Ved-brand                      Bränsle av ved

Ved-brasa                       Eld av ved

Ved-brist                         Vedlösa, vednöd, brist på ved

Ved-bränne                   Bränsle av ved

Ved-bränsle                   Ved

Ved-bår                           Bår för transport av ved

Ved-båt                           Båt för transport av ved

Ved-bänk                        Köksbänk där veden förvarades

Ved-bärare (1)                Person som yrkesmässigt transporterade ved

Ved-bärare (2)                Anordning för att hämta ved

Ved-börda                      Vedbyra, vedfång, ett fång ved

Ved-cell                           Xylemceller, celler som bildar ved

Ved-cylinder                  Cylinderformad vedträ

Ved-del                            Växtdel som utgörs av ved, till motsats av bastdel

Ved-dragare                  Person som yrkesmässigt transporterar ved

Ved-drög                         Vedsläde, för att hämta hem ved från skogen

Ved-eld                            Eld med ved som bränsle

Ved-eldad                       Något som eldas med ved

Ved-eldning                   Att elda med ved

Ved-famn (1)                   Gammalt volymmått för ved

Ved-famn (2)                   Så mycket ved man kan bära samtidigt

Ved-famnare                 Person som mäter ved

Ved-fiber                        Ved är uppbyggd av vedfibrer som binds samman med lignin

Ved-flis                            Sönderdelad ved

Ved-flo                             Lager av vedträn eller vedtrave

Ved-flotte                       Flotte för transport av ved

Ved-flottning                 Flottning av trä för användning som bränsle

Ved-fogde                      Person ansvarig för inköp av ved

Ved-fora                          Vagn för transport av ved

Ved-fyr                            Fyr som eldas med ved

Ved-fång (1)                   Så mycket ved man kan bära samtidigt

Ved-fång (2)                   Lön i form av ved som bränsle

Ved-fångst                     Hämtning av ved i skogen

Ved-fällning                   Avverkning av träd i bränslesyfte

Ved-förbrukning          Åtgång av ved

Ved-förning                   Transport av ved

Ved-förråd                     Upplag av ved

Ved-försel                       Transport av ved

Ved-gas                           Gas som framställs genom torrdestillation av ved

Ved-gasgenerator       Anordning för framställning av vedgas

Ved-gillare                      Person med uppgift att kontrollera levererad ved

Ved-gubbe                     Person med yrke att transportera ved

Ved-gummi                    Xylan, en del av förvedade bastcellers väggsubstans

Ved-gård                         Större upplag av ved

Ved-handel                    Försäljning av ved

Ved-hop                          Vedhög

Ved-hugg                        Avverkning av träd i bränslesyfte

Ved-huggning               Sönderdelning av ved med hjälp av yxa

Ved-huggare                 Person som yrkesmässigt hugger ved

Ved-huggeri                   Företag som hugger och säljer ved

Ved-hugster                   Avverkning av ved

Ved-hugsterränta        Avgift till skogsägaren

Ved-hus                           Hus för förvaring av ved

Ved-hygge                      Plats för huggning av ved

Ved-hållning                  Förse med ved

Ved-hämtning               Att bära in ved

Ved-hög                          Vedhop, vedkast, vedstack – förvaring av ved

Ved-inköp                       Att köpa in ved

Ved-klabb                       Vedkabbe, vedkabb – vedträ

Ved-kap                           Såg för att kapa ved

Ved-kapning                  Att såga av ved i lämpliga längder

Ved-karl                           Person som yrkesmässigt transporterade och sålde ved

Ved-kast                          Vedhög, vedtrave – även tidigare namn på vedbacke

Ved-kasta-präst            Lekman som på vedbacken höll utfärdspredikan utanför den avlidnes hus

Ved-kil                              Verktyg för att klyva ved

Ved-klamp                      Vedklabb, vedstycke

Ved-klubba                    Klubba för indrivning av vedkil

Ved-klyv                          Maskin för att klyva ved

Ved-klyvning                 Processen att klyva ved

Ved-knarr                       Gröngöling – fågel av släktet hackspettar

Ved-knippe                    En bunt med pinnved

Ved-kontor                    Inrättning för att utöva tillsyn av handel med ved

Ved-korg                         Korg för transport av ved

Ved-kropp                      Den del av trädets årsring som utgörs av ved

Ved-krönare                  Person med uppgift att kontrollera ved till försäljning

Ved-kubb                        Större vedstycke

Ved-kälke                       Kälke för transport av ved

Ved-källare                     Källare för förvaring av ved

Ved-kärra                        Kärra för transport av ved

Ved-kävling                    Kort och runt vedstycke

Ved-köp                          Inköp av ved

Ved-körning                   Vedekörning, transport av ved

Ved-körsel                      Transport av ved

Ved-körsla                      Transport av ved

Ved-lass                           En mängd ved

Ved-lider                         Vedbod, hus för förvaring av ved

Ved-låga                          Låga från ett brinnande vedstycke

Ved-lår                             Vedbänk, vedskrump – låda för förvaring av ved

Ved-lämpare                 Person med uppgift att föra fram ved till eldaren på ett vedeldat ånglok

Ved-längd                       Längden på ett vedträ

Ved-lös                            Om någon som har brist på eller saknar ved

Ved-massa                     Den del av en växt som består av ved

Ved-mått                        Måttenhet eller mätredskap för mätning av ved

Ved-mätare                   Vedfamnare, person med uppgift att mäta ved

Ved-mätning                 Processen att mäta ved

Ved-nöd                          Besvärande vedbrist

Ved-parenkym              Vedceller

Ved-penningar              Skatt i form av ved

Ved-pinne                      Smalt och kort vedträ                            

Ved-polett                      Polett för betalning av ved

Ved-pris                           Priset på ved

Ved-rad                           Vedtrave

Ved-ram                          En rektangulär ram för transport av ved eller för mätning av ved

Ved-redd                        Kolmila med ved

Ved-redning                  Föra in ved i en kolmila

Ved-renseri                    På ett pappersbruk för rensning av inkommande ved

Ved-ring                          Vedcylinder, årsring på ett träd

Ved-rum                          Vedskrubb, rum för förvaring av ved

Ved-servitut                  Rätt till att hämta ved i skogen

Ved-skjul                         Vedlider, vedskul, vedskäle – för förvaring av ved

Ved-skog                         Skog som är lämplig att hämta ved

Ved-skrubb                    Litet rum för förvaring av ved

Ved-skuta                       Båt för vedtransport

Ved-skäle                        Vedskjul

Ved-slip                           En typ av vedsläde

Ved-slukande                Vedödande, något som förbrukar mycket ved

Ved-släde                       Släde för transport av ved

Ved-sort                          Typ av ved

Ved-spis                          Spis som eldas med ved

Ved-spisel                       Vedspis

Ved-stack                        Symmetriskt ordnad vedtrave

Ved-stam                        Vedartad stam av växt

Ved-stapel                      Vedtrave

Ved-stege                       Vedram, sidostycken på vedvagnar

Ved-stekel                      Insekt av släktet Siricidae

Ved-sticka                       Litet vedträ

Ved-stock                       Stock avsett att användas till ved

Ved-substans                Del av träd som utgörs av ved

Ved-såg                           Bågsåg, vedkap – såg för vedsågning

Ved-sågning                   Process för att kapa ved

Ved-tak                            Tak av kluvna timmerstockar

Ved-talko                        Finländskt uttryck för leverans av ved

Ved-tillgång                    Tillgång på ved

Ved-tjuvnad                   Stöld av ved

Ved-transport               Vedförning, vedförsel, vedkörning, vedkörsel, vedkörsla

Ved-trave                       Vedfamn, vedflo, vedkast, vedrad, vedstack, vedstapel, vedvälta

Ved-tråd                          Vedfiber

Ved-trä                            Vedklabb, vedkävling, vedlängd, vedpinne

Ved-täkt                          Avverkning av ved

Ved-upplag                    Vedgård, vedlager – större förråd av ved

Ved-virke                        Virke avsett som brännved, motsats till gagnvirke

Ved-vräkare                   Person med uppgift att kontrollera lämpligheten av brännved

Ved-välta                        Större trave av ved

Ved-värde                      Vedens bränslevärde

Ved-växt                         Växt med förvedad stam

Ved-yxa                           Yxa avsedd för vedavverkning

Ved-åtgång                    Förbrukning av ved

Ved-ämne                      Ämne som veden består av, motsats till lignin

Ved-öda                          Onödig förbrukning av ved

Ved-ödande                   Vedslukande

Ved-anslag

Löneförmån i form av ved

Ved-arted

Växt som är uppbyggd av ved

Ved-aska

Aska av vedPostadress