Glidskydd

Uppdaterad 2021-11-29

Glidskydd ska vara placerat vid takfoten för att hindra markstegen från att glida bakåt eller åt sidan. Det ska vara CE-märkt och uppfylla gällande standard. Glidskyddet får inte vara monterat i hängrännan.

Utdrag ur SIS 831432:2014

  1. Placering

Glidskydd placeras i takfot ovanför hängränna eller på vertikala ytor under hängränna. Glidskyddet ska placeras vid sidan av den anslutande takstegen. Vid taklutning överstigande 45 grader får glidskyddet placeras så att den lösa stegen står rakt under takstegen.

  1. Mått

Glidskydd ska passa för anliggande stege enligt SS 2091 med högsta invändiga nått 440 mm.

  1. Utformning

När stege är rest mot glidskyddet ska glidskyddet hindra stegen att glida i sidled i båda riktningar eller att falla bakåt, ut från husväggen eller att glida utåt nedtill. Ensidiga glidskydd ska vara monterade så att anliggande stege inte kan vippa, stegens bägge stegsidor ska ligga an mot takkant eller motsvarande.

  1. Hållfasthet

Glidskydd med sin infästning ska tåla en vertikal punktlast av 1 kN utan att permanent deformeras och utan att skador uppstår i infästningen.

  1. Material

Material till glidskydd och dess infästningssystem ska vara av metall och resistent mot korrosion samt resistent mot atmosfärisk och klimatisk påverkan. Materialets hållfasthet ska minst motsvara varmförzinkat stål med 50 µm ytskikt. Delar av infästningssystemet kan vara av trä. Trädetaljer ska vara skyddade mot atmosfärisk och klimatisk påverkan.

Avgifter

Avgifterna för brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat. För att göra vårt arbete så tidseffektivt som möjligt brandskyddskontrollerar vi hus för hus i ett och samma område. Om vi har en annan ledig tid då vi finns i ditt område, och som passar dig, kostar en eventuell ombokning inget extra. Ombokning till en annan tidpunkt, då vi inte finns i ditt område, kommer bli något dyrare eftersom vi då behöver åka till ditt område en extra gång.

Relaterade dokument

Snabbfakta om taksäkerhet →

Exempel på monteringsanvisning →

Test av glidskydd →


Postadress