Teknikerutbildning

Uppdaterad 2022-01-30

Vidareutbildningen till skorstensfejartekniker med inriktning på brandskydd, miljö och energi omfattar 40 veckor på halvfart dagtid uppdelade på två terminer om vardera 20 veckor.

Studierna genomförs på distans med närträffar och består av schemalagda aktiviteter online och fysiska träffar vid MSB:s skola i Rosersberg. Närträffarna är obligatoriska och det är vid närträffarna de teoretiska och praktiska examinationerna genomförs.

De schemalagda aktiviteterna online består av teoretiska lektioner, föreläsningar och övningar där du ska delta. Aktiviteterna äger rum dagtid. En viktig beståndsdel i distansutbildningen är samarbete med dina kurskamrater. Ni kommer att delas in i studiegrupper och tillsammans använder ni lärplattformen för att samarbeta.

Utbildningen har anpassats så att du som studerande ska kunna kombinera studierna med andra åtaganden, till exempel deltidsarbete på din ordinarie arbetsplats.

Utbildningen kan finansieras med studiemedel. Efter att ha genomgått utbildningen med godkänt resultat, erhåller du en examen som skorstensfejartekniker.


Postadress