Taxor

Uppdaterad 2022-02-22

Den avgift som vi debiterar för sotning och utgår från en sotningstaxa som bestäms av kommunen.

Här beskriver vi hur vi arbetar med taxan som grund och hur taxan har uppkommit och hur den uppdateras varje år.

Vi börjar med att beskriva hur ersättningen för utfört sotningsarbete har varierat genom åren. Om du vill läsa mer om gamla tiders sotningstaxor hitta du det här →


Postadress