Taksäkerhet

Uppdaterad 2021-12-06

Säkerheten på taket är av yttersta vikt för oss. Det finns lagstadgade skyldigheter för en fastighetsägare att se till att fast anordningar finns på taket för att sotaren säkert ska kunna ta sig fram till skorstenen.

De olika anordningar som ska finnas listas nedan.

Markstege

Många olyckor sker när sotaren ska ta sig från marknivå upp till takfoten. Den främsta orsaken är att stegen välter in sidled eller glider bakåt på grund av att den inte är tillräckligt förankrad.

Läs mer

Glidskydd

Glidskydd ska vara placerat vid takfoten för att hindra markstegen från att glida bakåt eller åt sidan. Det ska vara CE-märkt och uppfylla gällande standard. Glidskyddet får inte vara monterat i hängrännan.

Läs mer

Takstege eller läktsteg

Dat ska finnas en fast monterad stege på taket där förflyttning ska ske på ett lutande tak. I Sverige är det också godkänt med så kallade läktsteg. Det är enskilda steg om är fästa i läkten under takpannorna. Det finns också särskilda steg att fästa på plåttak eller och du har ett papptak.

Läs mer

Takbrygga

Om man måste förflytta sig horisontellt längs med taknocken länge än 60 cm ska det finnas en takbrygga för sotaren att gå på.

Läs mer

Skorstensstege

Är skorstenen högre än 120 cm över den plats sotaren arbetar ifrån ska det finnas en stege med arbetsplattform på skorstenen. Det finns speciella regler för hur den ska vara utformas beroende på hur hög skorstenen är och hur hög fallhöjden ner till marken är.

Läs mer

Avgifter

Avgifterna för brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat. För att göra vårt arbete så tidseffektivt som möjligt brandskyddskontrollerar vi hus för hus i ett och samma område. Om vi har en annan ledig tid då vi finns i ditt område, och som passar dig, kostar en eventuell ombokning inget extra. Ombokning till en annan tidpunkt, då vi inte finns i ditt område, kommer bli något dyrare eftersom vi då behöver åka till ditt område en extra gång.


Postadress