Välkommen till oss i Svedala! 

Uppdaterad 2023-05-16

Sotning/rengöring samt brandskyddskontroll i Svedala kommun utförs enligt avtal av Skorstensfejarmästarna Syd. 

Kontakt

Fredrik Adler
Skorstensfejarmästare 

Telefon 010-499 28 03
E-post info@sotarna.comPostadress