Sot och aska

Uppdaterad 2021-11-24

Resterna efter eldningen blir till sot och aska. De flesta vet inte skillnanden mellan sot och aska, men för sotaren är det stor skillnad och för dig som ägare av en eldstad är den viktigt att veta hur du hanterar aska på ett säkert sätt.

Här kommer vi att beskriva vad som skiljer sot och aska åt och vi ger dig bra tips om vad du ska göra med din överblivna aska.


Postadress