Personalhandboken


Inledning

Vår peronalhandbok är indelad i 10 flikar. Du kan läsa närmare om varje flik om du väljer sidan här nedanför.

1. FRISTREGISTER

Till fliken →

2. OBJEKTSREGISTER

Till kapitlet →

3. LOKALA FÖRESKRIFTER

Till kapitlet →

4. TAXOR

Till kapitlet →

5. LAGAR OCH REGLER

Till kapitlet →

6. RIKSAVTALET

Till kapitlet →

7. EGNA REGLER OCH POLICY

Till kapitlet →

8. BLANKETTER

Till kapitlet →

9. TELEFON OCH DATA

Till kapitlet →

10. INFOBLAD

Till kapitlet →

Dokument

Inga dokument


Postadress