Grundutbildningen

Uppdaterad 2022-01-30

Grundutbildning till skorstensfejare med inriktning på brandskydd, miljö och energi är en eftergymnasial utbildning på 20 studiepoäng. Efter 20 veckors studier får du skorstensfejarexamen och möjlighet att arbeta som skorstensfejare.

Du kan genomföra utbildningen på två olika sätt, antingen gå utbildningen vid MSB’s skola i Rosersberg utanför Stockholm eller läsa på distans med närträffar. Oavsett studieform bedrivs utbildningen som schemalagda heltidsstudier på dagtid och består av teoretiska lektioner, föreläsningar och övningar där du ska delta.

Under utbildningen får du både de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att arbeta som skorstensfejare.

Utbildningen är främst inriktad på rengöring (sotning). Du får kunskaper i att rengöra värme- och imkanalsinstallationer och därmed minska risken för eldstads- och imkanalsrelaterade bränder.

Du får också kompetens att arbeta med rådgivning och information till fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare om åtgärder denne behöver vidta av brandskyddstekniska, miljö- och energimässiga skäl.


Postadress