Välkommen till oss i Örkelljunga!

Från 1:e januari 2016 är det vi som utför den lagstadgade rengöringen (sotningen) och brandskyddskontroll på uppdrag av Helsingborgs kommun. Utöver sotning och brandskyddskontroll kan vi även erbjuda tjänster som besiktningsuppdrag och borttagning av fågelbo i skorstenar samt erbjuda ventilationsrengöring, flödesmätningar och OVK (obligatorisk ventilations kontroll).

Kontakt

Besöksadress

Rönnliden 4
286 36 Örkelljunga

Kontaktpersoner

Samuel Qvist

Skorstensfejarmästare

Holger Persson

Skorstensfejartekniker

Ingvar Ahlbeck

Skorstensfejartekniker

Mikael Olsson

Skorstensfejare

Relaterade länkar

Inga länkar

Relaterade dokument

Inga dokument