Sprängbesiktning

Uppdaterad 2021-11-29

Sprängbesiktning beställs och betalas av den som ska utföra sprängningen. Du som fastighetsägare behöver inte göra något mer än att låta kontrollanten utföra sitt arbete. 

Du behöver inte tillåta att sprängbesiktningen genomförs, men skulle sprickor i murstocken uppstå, har du svårare att bevisa att de inte fanns där innan sprängningen, därför är det en god idé att tillåta besiktningen.

SSR godkänd besiktning

SSR godkänd besiktning är framtaget av Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Konceptet bygger på arbetsmetodik som är noga utvärderad och dokumenterad. Till varje besiktning hör ett protokoll där du kan följa resultat och grunder för besiktningen.

Bara de som är behöriga för brandskyddskontroll och använder det kvalitetssäkrade systemet från Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund får använda sig av varumärket SSR GODKÄND BESIKTNING ®.


Postadress