Vinterväder råder

Sotning utförs året runt. Vintertid är det fastighetsägarens ansvar att se till så att det finns en skottad gång fram till markstegen och in till huset.  Sotaren behöver åtkomst till eldstaden även inifrån. Fastighetsägaren är också skyldig att hålla stegar och gångbryggor på taken rena från snö så att sotaren kan ta sig fram riskfritt på taket.

Sotaren avgör om sotning kan genomföras eller inte på grund av snö eller annan väderlek. Bedömer sotaren att arbetet medför en risk så avbryts arbetet och fastighetsägaren kommer att meddelas en annan dag för sotning. Arbetet kan alltså avbrytas på plats utifrån rådande förutsättningar.

Om det är för mycket snö på taket finns det möjlighet att sota nerifrån. Är detta aktuellt, kontakta sotaren som ska komma till dig, eller kundtjänst.


Så nu när vintern är här, fortsätt ha koll på sotarens arbetsplats och gör den insats som är en förutsättning för att deras arbete ska kunna utföras på ett säkert och bra sätt.