Verksamhetshandboken


Inledning

Vår verksamhetshandbok är indelad i 13 kapitel. Du kan läsa närmare om varje kapitel om du väljer sidan här nedanför.

1, VERKSAMHETSPOLICY OCH PLANERING

Till kapitlet →

2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSSYSTEMET

Till kapitlet →

3. AVTAL OCH FÖRSÄLJNING

Till kapitlet →

4. VERKSAMHETSSTYRNING

Till kapitlet →

5. UNDERHÅLL OCH KALIBRERING

Till kapitlet →

6. LEVERANTÖRER OCH INKÖP

Till kapitlet →

7. KONTORETS MILJÖ- OCH KVALITETSARBETE

Till kapitlet →

8. FÖRSBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH NÖDLÄGESBEREDSKAP

Till kapitlet →

9. STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

Till kapitlet →

10 PERSONAL, KOMPETENSUTVECKLING OCH ARBETSMILJÖ

Till kapitlet →

11. INTERN OCH EXTERN KOMMUNIKATION

Till kapitlet →

12. LEDNINGENS ANSVAR

Till kapitlet →

13. DOKUMENTSTYRNING OCH SÄKERHET

Till kapitlet →


Postadress