Välkommen till oss i Västervik!

Uppdaterad 2023-06-08

Från 1:e oktober 2012 är det vi som utför den lagstadgade rengöringen (sotningen) på uppdrag av Västervik kommun. Utöver sotning kan vi erbjuda tjänster som besiktningsuppdrag och rengöring av fågelbo i skorstenar. Vi kan även erbjuda ventilationsrengöring, flödesmätningar och OVK (obligatorisk ventilations kontroll).

Kontakt

Besöksadress

Kristinebergsgatan 29
593 61 Västervik

Kontaktpersoner

Teppo Ollila

Skorstensfejare

Anders Nilzén

Skorstensfejare

Jimmy Jonsson

Skorstensfejare

Leif Johansson

Skorstensfejare


Postadress