Sotning sommartid

Till dig som äger ett fritidshus; om du har ett fritidshus med någon form av kamin eller annan eldstad så ska den sotas minst var tredje år om du använder den. Den ska också brandskyddskontrolleras vart sjätte år av den brandskyddskontrollant som kommunen har utsett. Sotarna och brandskyddskontrollanten arbetar på uppdrag av räddningstjänsten och arbetet görs för att du och din familj ska kunna elda säkert och inte råka ut för brand eller eldsvåda som orsakats av din eldstad. Sotaren kommer till dig för din säkerhet, men då måste du också tänka på sotarens säkerhet och se till att stegar och andra taksäkerhetsanordningar finns och är väl underhållna, annars kan arbetet inte utföras hos dig.

Hur ofta ska fritidshuset sotas?

Det är kommunen som bestämmer hus ofta fritidshusen ska sotas. Alla kommuner följer MSB’s rekommendationer och har beslutat om sotning vart tredje år. Om du vistas mycket i ditt fritidshus och eldar mycket kanske du eldar mer än 1 m3 om året och då bör du se till att sotning sker varje år. Kontakta oss så hjälper vi dig med att ändra detta.
Dessutom är det inte bara mängden ved som avgör hur ofta sotningen behövs. Brandskyddskontrollanten tittar på eldstaden i sin helhet och bedömer om sotning oftare än den lagstadgade fristen rekommenderas.

Mycket arbete bakom planeringen av fritidshusen

Vi sotar och brandskyddskontrollerar året runt, men fritidshusen sotar vi helst på sommaren, under juni till augusti, med ett kort semesteruppehåll i mitten av juli. Det blir då mycket stora arbetsvolymer vi planerar in under dessa månader. Vi försöker skicka ut våra aviseringar i god tid så att du kan planera för den dagen vi kommer till ditt område. För att göra vårt arbete så effektivt och miljövänligt som möjligt försöker vi planera vår rutt så att körsträckan blir så kort som möjligt. Det är med mycket arbete och stor omsorg som vår ruttplanerare skapar så effektiva dagsarbeten för våra sotare som möjligt.

Vi är tacksamma om den aviserade tiden kan hållas

Som du säkert förstår, så är det värdefullt för oss om du kan se till att sotaren kan få tillträde till ditt fritidshus på den utaviserade tiden. Speciellt när  det gäller ensligt belägna fritidshus har vi svårt att hitta luckor i planeringen vid andra tidpunkter än den aviserade. Om du inte kan vara där så kanske du kan ordna på något annat sätt så att vi kan utföra vårt arbete. Kanske kan du lämna en nyckel till någon granne som kan hjälpa till, eller ta hjälp av någon annan som kan låsa upp för sotaren. Vi är säkra på att du kan hitta en bra lösning för att hjälpa oss i vårt viktiga arbete för att förhindra brand i ditt hus.

Kontakta oss om du säljer huset

Många tror att vi automatiskt får uppgifter om ny ägare om du säljer huset. Så är inte fallet, utan det åligger dig som fastighetsägare att kontakta

oss om ägarbytet. Vi hoppas naturligtvis också att den nya ägaren också tänker på detta så att ni gemensamt bestämmer vem som ska meddela oss om den nya ägarens namn och adress, annars kommer vi ju att skicka nästa sotningsavisering till dig, helt i onödan. Hör också av dig till oss om du flyttar och byter folkbokföringsadress.

 

Bildtext: Sommartid sotar vi även i fritidshusen på öarna. Sotarna tar sig ibland runt på öarna med hjälp av en fyrhjuling. Till vissa öar går det reguljär båtar. Till andra öar hyrs det tidigt in en båt för ändamålet. På bilden i lastutrymmet i fören,  ser ni fyrhjulingen och sotarens stoftsug.

 

 

 


Postadress