Sotning av fritidshusen

Sommaren är snart här. Många har redan mottagit sotningstiden som de ska ha av eldstaden/eldstäderna i sitt fritidshus nu i sommar. Fritidshusen ligger för sotning från maj-september. Tidigt planeras alltså sotarens rundor för sommarsotningar upp.

Vi arbetar efter pärlbandsprincipen, dvs att sota så många hus som möjligt i samma område. Då kan vi hålla nere priserna och gå efter de av kommunen fastställda taxorna -samtidigt som vi är effektiva så värnar vi om miljön genom att undvika onödiga turer.

Om du inte är i din sommarstuga vid den tidpunkten som du fått sotningstid ber vi Dig att se om du ändå kan lösa det med åtkomst för sotaren på något sätt.
Sotaren fixar arbetet själv, men han behöver åtkomst till eldstaden inifrån huset samt kunna komma upp och arbeta på taket på ett säkert sätt.
Kanske har grannen en extra nyckel, kanske kan du lämna en extranyckel till någon i närheten?
Då meddelar du bara sotaren eller kundtjänst om var nyckel finns att hämta.

Mellan sotningarna av fritidshusen behöver även sotaren ibland en paus i skuggan. Bild skapad av Jannike Nattvarg.
En välbehövlig rast mellan sotningarna av fritidshusen. Bilden är skapad av Jannike Nattvarg.

Kanske kan sotaren ringa någon när han är på väg till ditt hus -så kan denna personen åka och öppna?
Kanske finns en nyckelbox och du kan be sotaren ringa dig när han är på plats för att få koden?

Det är värt mycket både för Dig och sotaren om sotningen kan utföras på aviserad tid.

Hur ofta ska fritidshusen sotas och brandskyddskontrolleras?

En eldstad som huvudsakligen värmer huset eller det rum den är placerad i: en gång per år. Eldstad som inte är huvudsaklig värmekälla: vart tredje år (eldning mindre än 500kg/år) Eldstad i fritidshus som bara används säsongsvis: vart tredje år.

En tumregel

Om det är sotning vart tredje år så är det brandskyddskontroll vart sjätte år.
Är det sotning varje år så är det brandskyddskyddskontroll vart tredje år.

 


Postadress