Säsong för fågelbo

Det är väldigt många som ringer in och bokar tid för besiktningar av eldstäder som inte använts på länge men som man nu vill ta i bruk, eller som ringer för att boka tid för besiktning av nyinstallerade eldstäder.

Välkommen till oss att boka tid för besiktning.

Det är också högsäsong för sotningen . Våra sotare rengör väldigt många skorstenar runt om i de kommuner som vi är verksamma i, så att fastighetsägarna kan elda tryggt och säkert nu i höst och vinter.

Eldar du regelbundet och kommer upp i mer än 1m3/år så är det sotning varje år som gäller.  Eldar du mindre än 1m3/år kn det räcka med sotning vart tredje år. Hur mycket du eldar i kombination med hur din sotningsanläggning ser ut, avgör hur ofta det behövs sotas.

Du kan även alltid kontakta oss om du önskar en extra sotning utöver den sotning som ingår i ditt sotningsintervall. Detta kan kanske vara när du har eldat mycket mer än du brukar under en tid, om du är nu i fastigheten och kanske känner dig trygg med att veta att sotning är gjort när du tillträtt huset och att du har en lägeskontroll.

Välkommen i alla sammanhang att höra av dig till oss, både för frågor och funderingar och för att boka tid för önskad tjänst.

Sotare Micke på väg från ett hus till ett annat.


Postadress