How Can We Help?
< All Topics
Print

Skyddad personuppgift

KVARSKRIVNING

Kvarskrivning är en skyddsåtgärd som är reglerad i Folkbokföringslagen. Det är Skatteverket
som beslutar om detta för den som kan antas bli utsatt för förföljelser eller trakasserier. Kvarskrivning
fungerar som ett skydd för personens bostadsadress. Personen folkbokförs som ”i
kommunen skriven”, och den faktiska adressen förvaras manuellt på det handläggande skattekontoret.
Ett beslut om kvarskrivning gäller i tre år.

SEKRETESSMARKERING

Eftersom kvarskrivningen endast fungerar som ett skydd för personens bostadsadress har den
som är kvarskriven i regel också en sekretessmarkering registrerad. Sekretessmarkeringen skyddar
andra uppgifter som indirekt kan röja var personen befinner sig. Kvarskrivning och sekretessmarkering
är olika saker, men följs oftast åt. Vid sökning på ett sekretessmarkerat personnummer
visas bara en notering att personen har ”skyddad identitet”, inga namn eller adresser
visas.

PROBLEM MED KVARSKRIVNING

För att få kvarskrivning måste personen byta bostad. Den som är kvarskriven har rätt att få vård
där han eller hon befinner sig. Det kan ibland ändå uppstå svårigheter i vardagen då en del samhällstjänster
är knutna till personens folkbokföringsort, till exempel sjukvård och rösträtt i allmänna
val. Även postgången blir problematisk för den som har kvarskrivning. Skatteverket ska
registrera en särskild postadress för en person som är kvarskriven. Den adress som registreras
är skattekontorets adress
Personen måste själv medverka till att skydda sina personuppgifter så att kvarskrivningen inte
tappar sin effekt. Att publicera uppgifter om sig själv på internet kan till exempel innebära att
effekten försämras även om man inte röjer var man vistas. För den som fortsätter att utsätta sig
själv för någon form av synlig, offentlig aktivitet fyller kvarskrivningen oftast inte någon funktion.
Exempel på sådana aktiviteter kan vara politiska uppdrag eller vissa kriminella handlingar.

RUTINER FÖR POSTFÖRMEDLING

Skatteverket åter sig att förmedla post till personer med skyddade personuppgifter, Det finns
särskilda rutiner och skattekontor som hanterar detta. All post som ska förmedlas ska sändas till
Skatteverkets förmedlingskontor i Göteborg: Skatteverket Förmedlingsuppdrag, Box 2820, 403
20 Göteborg. Det kuvert som ska förmedlas ska ha returadress på utsidan och det ska bara stå
mottagarens namn och personnummer på kuvertet. Detta kuvert läggs i ett ytterkuvert som
skickas till ovanstående adress i Göteborg. Skatteverket kommer då att skicka försändelsen vidare
till mottagaren. Observera att postgången därför kommer att ta några dagar extra.

RUTINER FÖR KUNDTJÄNST

Eftersom det finns anledning till att någon har skyddande personuppgifter kan man tänka sig att
någon ringer till sotningsdistriktet för att försöka luska fram adressen genom oss. Vi måste ju ha
den för att kunna sota där. Därför finns det tydliga markörer i husregistret på sådana fastigheter.
Naturligtvis kommer en ”snokare” att låta som att det är den skyddade som ringer. Vi ska
därför inte inleda någon diskussion med den som ringer och absolut inte lämna ut några uppgifter.
Det ska finnas ett telefonnummer på registerkortet som vi ska ringa tillbaka till, då vet vi att vi
pratar med rätt person. Tänk på att det inte alltid går att lita på att det telefonnummer som visas
i Soluno är rätt, det går att fejka sådant. Mail är naturligtvis ännu lättare att förfalska.

BUDNING OCH FAKTURERING

Aviseringar och fakturor hanteras manuellt enligt Rutiner för Postförmedling.

HEMLIGT TELEFONNUMMER

Många av de telefonnummer vi har i registret har kunden lämnat till oss utan att de finns med
på Eniro/Hitta. Det finns då någon anledning till att de inte finns med där. Vi ska vara försiktiga
med att lämna ut telefonnummer över huvud taget, men vi ska handskas extra försiktigt om det
finns notering om hemligt telefonnummer på registerkortet. Tänk alltid en extra gång på vem
du lämnar ut uppgifter till.


Table of Contents

Postadress