Category: Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen är en inspektion, som innebär att myndigheten på plats undersöker hur anläggningsinnehavaren uppfyller lagarnas och föreskrifternas krav inom olika områden. Inspektionen resulterar i ett protokoll där upptäckta avvikelser och lagöverträdelser rapporteras. En anläggningsinnehavare eller brukare av ett sotningspliktigt objekt...

Continue reading


Postadress