Vad ska jag tänka på innan sotaren kommer?

Vad ska jag tänka på innan sotaren/brandskyddsteknikern kommer?

 • Stege ska vara framtagen och ev. rest.

 • Det ska finnas godkända takskyddsanordningar så att sotaren/teknikern ska kunna gå upp på taket och arbeta säkert.
 • Du behöver inte vara hemma, men du måste ge sotaren åtkomst till din fastighet så sotaren/teknikern kan gå in och nå eldstaden inifrån. Vid brandskyddskontroll följer teknikern skorstenen  i hela sin längd och behöver även åtkomst till vinden.  Förbered gärna genom att öppna garderober, schakt och lucka till vind.
 • Är du inte hemma, meddela sotaren/teknikern om det är ok att gå in och du löst det så att hen kan komma in.
 • Invändigt: Det är viktigt att det inte finns föremål runt eldstaden som är i vägen för sotaren. Ta bort mattorna och flytta undan möblerna och ta bort andra ömtåliga saker.  Arbetet måste utföras i en bra arbetsmiljö. Normalt sett ska det inte komma in sot, men det finns alltid en risk att det kommer ut en del ändå. Har du
 • Ha ett kärl tillgängligt som sotaren kan tömma sotet i. Det ska vara ett rymligt metallkärl med lock och sedan någon form av skyffel till det.
 • saker du är rädd om som befinner sig i närheten kan du lägga över ex. med plast eller tidningar.
 • Under vintern är det viktigt att du ser till att takstegen inte är täckt med snö och att vägen fram till markstegen är skottad och halkfri.
 • För mer information om förberedelser

 

                                                                                                                                                            Askhink med skyffel och lock.

 


Postadress