Elden

Uppdaterad 2021-11-21

Varje gång vi tänder en eld återuppstår en av mänsklighetens viktigaste upptäckter. Inga andra livsformer på jorden kan använda sig av eld och att tända eld och att hålla liv i elden var en avgörande färdighet hos de första människorna.

Nästan alla folkslag har använt sig av eld. I så gott som alla religioner är elden ett viktigt element. Det var elden som utgjorde försvar mot kylan och nattens faror och de som uppehöll sig nära elden belönades med värme och trygghet. Ljuset från elden var det goda och mörkret därutanför var det onda. Elden har samtidigt farliga och utplånande krafter.

I den gamla folktron fanns det stränga förhållningsregler i förhållande till elden. I den norska ”Bunderegler” från 1867 står det att om någon gick emellan en gravid kvinna och elden skulle barnet bli skelögt. En brand lämnar märken för livet och i kapitlet ”Angrepp med eld” finns i det 2500 år gamla kinesiska boken ”Krigskonsten” en beskrivning av elden som så riskabel att den skulle användas som sista utväg under krig.

Många kulturer hyllar däremot elden och till exempel eldfesten Up Helly Aa på Shetlandsöarna. En blandning av fest efter julen och en hyllning till öarnas förflutna som norskt land, där man bland annat sjösätter små vikingaskepp som man sedan tänder eld på.

På Shetlandsöarna och även på många andra ställen världen runt är det tradition att ta med sig glöd från det gamla huset när man flyttar till ett nytt hus. Den äldsta eld vi känner till finns i templet Yazd i dagens Iran. Tempelelden här har brunnit oavbrutet sedan år 460 e kr. Elden underhålls med ved från aprikos- och mandelträd och har flyttats tre gånger sedan den tändes. Första gången år 1174, andra gången år 1474 och slutligen flyttades den till sin nuvarande plats år 1940.

Tändstickan uppfanns 1827 och den första tändstickan i Sverige tillverkades 1836. Säkerhetständstickan är en svensk uppfinning från 1844 som innebär att ofarlig röd fosfor bara antänds mot ett särskilt tändplån. Solstickan med etikett av Einar Nerman är väl den mest välkända tändsticksasken i världen. De flesta eldar i Sverige har sin uppkomst från en tändsticka med en sådan ask.

Relaterade dokument

Relaterade länkar