Välkommen till oss i Eksjö!

Uppdaterad 2022-02-17

Från 1:e januari 2014 är det vi som utför den lagstadgade rengöringen (sotningen) på uppdrag av Eksjö kommun. Utöver sotning kan vi erbjuda tjänster som besiktningsuppdrag och rengöring av fågelbo i skorstenar. Vi kan även erbjuda ventilationsrengöring, flödesmätningar och OVK (obligatorisk ventilations kontroll).

Kontakt

Kontaktpersoner

Emanuel Nilsson

Skorstensfejartekniker

Torbjörn Levin

SkorstensfejareRelaterade formulär

Inga formulär


Postadress