Arbetsplanering

Uppdaterad 2021-11-25

Allt arbete ute på fältet börjar med att våra arbetsplanerare gör en grovplanering för att se hur mycket personal som behövs under de närmaste åren.

Här beskriver vi hur vi planerar arbetet på lång och kort sikt.


Postadress