Besvär med ögon och luftvägar

Uppdaterad 2022-02-17

Tidigare studier från Sverige och Danmark har visat att skorstensfejare har en ökad risk för att få astma och långvarig hosta med slem, andnöd och obehag bakom bröstbenet. En färsk studie baserat på 483 svenska skorstensfejare har undersökt förekomsten av besvär med ögon och luftvägar i relation till hur mycket tid som sotarna lagt på olika typer av arbetsuppgifter. Besvär med ögon omfattade rinnande ögon, klåda och sveda. Besvär med näsa var rinnande näsa, klåda, snuva och nysningar samt näsblod. Forskarna mätte även besvär med väsande andetag och hosta.

Studien visade att sotarna drabbades av hosta som ökade i relation till ökad arbetstid som lades på svartsotning (både i privata bostäder och i industriella sammanhang). På samma sätt minskade förekomsten av hosta i takt med att sotarna tillbringade mer tid med att utföra ventilationskontroller.

När det gäller besvär med ögon och näsa minskade dessa när sotarna utförde mer kontorsarbete. Minskade ögonbesvär noterades också i takt med att sotare utförde mer brandskyddskontroller. Liksom tidigare studier pekade forskarna på vikten av att använda personlig skyddsutrustning samt att undersöka alternativa sätt att utföra svartsotning i industriella sammanhang.

Studien visade också att skorstensfejare idag inte röker i samma utsträckning som förr. I den aktuella studien rökte 13% av sotarna, vilket var något lägre än riksgenomsnittet för Sveriges befolkning som låg på 14% (2012 års siffor från Statistics Sweden). Detta kan jämföras med studier från 1972 som visade att 67% av de svenska sotarna rökte.

Utdrag ur: En skorstensfejares arbetsmiljö, Martina Berglund 2016


Postadress