Sotning och brandskyddskontroll är två olika arbeten. Har du sotning årligen är det brandskyddskontroll vart tredje år och har du sotning vart tredje år är det brandskyddskontroll vart sjätte år. Det som avgör intervallen är hur mycket du eldar i din eldstad. Det är kommunen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som bestämmer int...

Continue reading

För att sotaren eller kontrollanten ska kunna utföra sitt arbete måste det vara säkert för dom att gå upp på taket. Det ska finnas lagstadgade taksäkerhetsanordningar fram till skorstenen. Tänk också på att de måste komma fram till eldstaden på ett bra sätt. Lägg gärna ut tidningar på golvet för att skydda mot nedsmutsning.

Continue reading

Vi på Skorstensfejarmästarna Syd AB har idag den 1 oktober börjat med sotning och brandskyddskontroll i Malmö Östra. Vi kommer strax att avisera sotningar i området. Vår kundtjånst är redo att ta emot samtal från Malmöområdet på tel 010 – 499 28 80 och mailadressen är som vanligt info@sotarna.com.

Continue reading