Välkommen till oss i Vetlanda!

Från 1:e januari 2014 är det vi som utför den lagstadgade rengöringen (sotningen) på uppdrag av Vetlanda kommun. Utöver sotning kan vi erbjuda tjänster som besiktningsuppdrag och borttagning av fågelbo i skorstenar. Vi kan även erbjuda ventilationsrengöring, flödesmätningar och OVK (obligatorisk ventilations kontroll).

Besöksadress: 
Stålvägen 9
574 38 Vetlanda

tel: 010-499 28 00
e-post: info@sotarna.com

 
Per-Olof Persson - Områdesansvarig
po@sotarna.com 
tel: 010-499 28 20

Torbjörn Levin - Skorstensfejare
torbjorn@sotarna.com 
tel: 010-499 28 32

Håkan Sandfagher - Skorstensfejare
hakan@sotarna.com 
tel: 010-499 28 23

Leif Sköld - Skorstensfejare
leif@sotarna.com 
tel: 010-499 28 33

Emanuel Nilsson - Skorstensfejare
emanuel@sotarna.com 
tel: 010-499 28 24


Vetlanda - Taxa för rengöring (2017-01-01)
Vetlanda - Sotningsfrister (2015-05-01)