Välkommen till oss i Västervik!

Från 1:e oktober 2012 är det vi som utför den lagstadgade rengöringen (sotningen) på uppdrag av Västervik kommun. Utöver sotning kan vi erbjuda tjänster som besiktningsuppdrag och rengöring av fågelbo i skorstenar. Vi kan även erbjuda ventilationsrengöring, flödesmätningar och OVK (obligatorisk ventilations kontroll).

Besöksadress:
Kristinebergsgatan 29
593 61 Västervik

tel: 010-499 28 10
e-post: info@sotarna.com

 

Teppo Ollila  - Skorstensfejare
teppo@sotarna.com 
tel: 010-499 28 07

Anders Nilzén - Skorstensfejare
anders.n@sotarna.com 
tel: 010-499 28 16

Liselott Göthe - Skorstensfejare
liselott@sotarna.com 
tel: 010-499 28 45

Joakim HolmSkorstensfejare
joakim.h@sotarna.com
tel: 010-499 28 15

Jimmy Jonsson - Skorstensfejare
jimmy.j@sotarna.com 
tel: 010-499 28 43

Leif Johansson - Skorstensfejare
leif.j@sotarna.com
tel: 010-499 28 44


Västervik - Taxa för rengöring (2021-05-01)
Västervik - Taxa för brandskyddskontroll (2021-05-01)
Västervik - Sotningsfrister (2015-04-01)

Västervik - Taxa för rengöring (2018-04-01)

Västervik - Sotningsfrister (2015-04-01)