Välkommen till oss i Värnamo!

Från 1:e januari 2014 är det vi som utför den lagstadgade rengöringen (sotningen) på uppdrag av Värnamo kommun. Utöver sotning kan vi erbjuda tjänster som besiktningsuppdrag och rengöring av fågelbo i skorstenar. Vi kan även erbjuda ventilationsrengöring, flödesmätningar och OVK (obligatorisk ventilations kontroll).

Besöksadress: 
Bangårdsgatan 43
331 35 Värnamo

tel: 010-499 28 50
e-post: info@sotarna.com

Niklas Hansson - Skorstensfejarmästare
Niklas@sotarna.com 
tel: 010-499 28 50

Henrik Aho
Skorstensfejare
tel: 010-499 28 51

Joakim Stenhoff
Skorstensfejare
tel: 010-499 28 54


 


Värnamo - Taxa för brandskyddskontroll och sotning