Välkommen till oss i Valdemarsvik!

Från 1:e april 2016 är det vi som utför den lagstadgade rengöringen (sotningen) och brandskyddskontroll på uppdrag av Valdemarsvik kommun. Utöver sotning och brandskyddskontroll kan vi även erbjuda tjänster som besiktningsuppdrag och borttagning av fågelbo i skorstenar samt erbjuda ventilationsrengöring, flödesmätningar och OVK (obligatorisk ventilations kontroll).

Besöksadress:

Tenngatan 4
602 23 Norrköping
Tel: 010-499 28 60
E-post: info@sotarna.com

Kenneth Karlsson - Områdesansvarig och Skorstensfejartekniker
kenneth@sotarna.com
tel: 010-499 28 77

 


Valdemarsvik - Taxa för Rengöring & Brandskyddskontroll (2019-04-01)


Valdemarsvik - Sotningsfrister (2015-07-01)