Välkommen till oss i Trelleborg!

Från 1:e september 2013 är det vi som utför den lagstadgade rengöringen (sotningen) på uppdrag av Trelleborg kommun. Utöver sotning kan vi erbjuda tjänster som besiktningsuppdrag och rengöring av fågelbo i skorstenar. Vi kan även erbjuda ventilationsrengöring, flödesmätningar och OVK (obligatorisk ventilations kontroll).

Besöksadress: 
Företagsgatan 9B
233 51 Svedala

tel: 010-499 28 80
e-post: info@sotarna.com

Daniel Grip - Skorstensfejarmästare
daniel@sotarna.com 
tel: 010-499 28 02

Simon Ludvigsson - Skorstensfejartekniker
simon@sotarna.com 
tel: 010-499 28 81

Håkan Persson - Skorstensfejare
hakan.p@sotarna.com 
tel: 010-499 28 82


 


Trelleborg - Taxa rengöring
Trelleborg - Taxa brandskyddskontroll