Välkommen till oss i Svedala!

Från 1:e februari 2011 är det vi som utför den lagstadgade rengöringen (sotningen) på uppdrag av Svedala kommun. Utöver sotning kan vi erbjuda tjänster som besiktningsuppdrag och rengöring av fågelbo i skorstenar. Vi kan även erbjuda ventilationsrengöring, flödesmätningar och OVK (obligatorisk ventilations kontroll).

Besöksadress: 
Företagsgatan 9B
233 51 Svedala

Tel: 010-499 28 80
E-post: info@sotarna.com

Daniel Grip - Skorstensfejarmästare
daniel@sotarna.com 
tel: 010-499 28 02

Simon Unnersjö - Skorstensfejartekniker
simon.u@sotarna.com 
tel: 010-499 28 89

Håkan Persson - Skorstensfejare
hakan.p@sotarna.com 

tel: 010-499 28 82

 Svedala - Taxa för rengöring (2015-09-01)
Svedala - Taxa för brandskyddskontroll (2014-10-01)