Grattis Staffanstorp!

Vi är en av tre entreprenörer kommunerna valt att teckna avtal med.  Att välja sotare är svårare än många kan tro, vad ska man välja mellan? Vi utför arbetet på ett likvärdigt sätt, kommunen bestämer hur ofta sotning (rengöring) ska utföras, MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap) bestämmer hur ofta brandskyddskontroll ska utföras. Vidare bestämmer kommunen hur mycket det ska kosta för rengöring och brandskyddskontroll. Ofta blir valet baserat på personkemi. Hur ska den enskilde fastighetsägaren då kunna sondera bland sotningsföretagen? Vi träffas möjligtvis bara vart 6:e år (fristen för brandskyddskontroll av gaspannor).

Valet av sotare är också en utmaning för oss som sotare, hur många väljer oss? Varför väljer just DU inte oss när din granne gör det? Vi är ju givetvis trevliga men ända vill du inte att vi ska komma hem till er, det stärker inte självförtroendet.

En kort beskrivning av oss som kommer jobba i era kommuner är att vi är män mitt i livet. I vårt företag finns det två kvinnor men dem är inte verksamma i Staffanstorp – Lomma. När vi inte fyller dygnets timmar med sotning i era kommuner så är det allt från knattefotboll, innebandy, ridsport till hundar och läxläsning. De som kommer vara verksamma i era kommuner är Fredrik Adler, Ramiz Drinic, Daniel Grip, Simon Ludvigsson och Håkan Persson. Där Håkan Persson har varit verksam som sotare i era kommuner i 17år, han borde ni känna till.

Klicka här för mer information, taxor och valblanketter av sotare.

Besöksadress: 
Företagsgatan 9B
233 51 Svedala

tel: 010-499 28 80
e-post: info@sotarna.com

Daniel Grip - Skorstensfejarmästare
daniel@sotarna.com 
tel: 010-499 28 02

Simon Ludvigsson - Skorstensfejartekniker
simon@sotarna.com 
tel: 010-499 28 81

Håkan Persson - Skorstensfejare
hakan.p@sotarna.com 
tel: 010-499 28 82

 

Lomma - Taxa för brandskyddskontroll
Staffanstorp - Taxa för brandskyddskontroll