Sotning 

Kontakta oss

Postadress:

SKORSTENSFEJARMÄSTARNA
SoftCennter 3
372 25  RONNEBY
Tel. 010-499 28 00 (06:30-16:00)

E-post: info@sotarna.com

Besöksadresser:


SVEDALA
Företagsgatan 9B
233 51 Svedala
010 - 499 28 80

SÖDERKÖPING
Ringvägen 23C
614 32 Söderköping
010 - 499 28 60

VÄSTERVIK
Kristinebergsgatan 29
593 61  Västervik
010 - 499 28 10

EKSJÖ
Stålvägen 9
574 38  Vetlanda
010 - 499 28 30

NORRKÖPING
Tenngatan 4
602 23 Norrköping
010 - 499 28 60

HELSINGBORG
Florettgatan 27 B
253 68  Helsingborg
Tel: 010-499 28 80

ÄNGELHOLM
Florettgatan 27 B
253 68  Helsingborg
Tel: 010-499 28 80

ÖRKELLJUNGA
Florettgatan 27 B
253 68  Helsingborg
Tel: 010-499 28 80

KARLSKRONA
Blåportsgatan 7
371 56  Karlskrona
Tel: 010 - 499 28 00

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Hur ofta sotning ska göras bestäms av kommunen. I varje kommun finns det lokala föreskrifter för rengöring (sotning). Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren.

SÅ OFTA KAN DET SOTAS HEMMA HOS DIG:

ELDNING FASTBRÄNSLE:

  • Konventionella vedeldade värmepannor = 3-4 ggr/år
  • Miljögodkända värmepannor = 2 ggr/år 
  • Pelletseldade värmepannor = 1-2 ggr/år
  • Kakelugn, kamin, braskamin eller liknande eldstäder i småhus, som eldas mer än ca 500 kg ved/år (knappt 1 m2 staplad ved) = 1 ggr/år
  • Används eldstaden mer sällan, så kallad trivseleldning, och eldas mindre än 500 kg ved/år (mindre än ca 1 m2 staplad ved) = vart tredje år

LÄTT ELDNINGSOLJA:

  • För värmepanna vars märkeffekt är högst 60 kW (gäller de flesta småhus) = Vartannat år - 1 ggr/år
  • För värmepanna vars märkeffekt överstiger 60 kW = 1-2 ggr/år


För att se vilka intervall som gäller i din kommun hänvisar vi till kommunens lokala föreskrifter för rengöring (sotning).

Avgifterna för sotning baseras på den taxa som din kommun har beslutat. (Kommunens taxa gäller för lagstadgad sotning och inte för extrasotningar som genomförs mellan ordinarie sotningar). För att göra vårt arbete så tidseffektivt som möjligt sotar vi hus för hus i ett och samma område. Om vi har en annan ledig tid då vi finns i ditt område, och som passar dig, kostar en eventuell ombokning inget extra. Ombokning till en annan tidpunkt, då vi inte finns i ditt område, kommer bli något dyrare eftersom vi då behöver åka till ditt område en extra gång.