Välkommen till oss i Skurup!

Vi är en av tre entreprenörer er kommun valt att teckna avtal med. Att välja sotare är svårare än många kan tro, vad ska man välja mellan? Vi utför arbetet på ett likvärdigt sätt, kommunen bestämer hur ofta sotning (rengöring) ska utföras, MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap) bestämmer hur ofta brandskyddskontroll ska utföras. Vidare bestämmer kommunen hur mycket det ska kosta för rengöring och brandskyddskontroll. Ofta blir valet baserat på personkemi. Hur ska den enskilde fastighetsägaren då kunna välja bland sotningsföretagen? Vi träffas möjligtvis bara vart 6:e år (fristen för brandskyddskontroll av gaspannor).

Valet av sotare är också en utmaning för oss som sotare, hur många väljer oss? Varför väljer just DU inte oss när din granne gör det? Vi är ju givetvis trevliga men ända vill du inte att vi ska komma hem till er, det stärker inte självförtroendet.

En kort beskrivning av oss som kommer jobba i er kommun är att vi är människor mitt i livet. När vi inte fyller dygnets timmar med sotning så är det allt från knattefotboll, innebandy, ridsport till hundar och läxläsning. De som kommer vara verksamma i er kommun är Fredrik Adler, Ramiz Drinic, Daniel Grip, Simon Ludvigsson och Håkan Persson. Där Daniel Grip har varit verksam som sotare/ besiktningsman allt sedan den gamle Skorstensfejarmästaren Kjell Dahlqvist gick i pension för 15 år sedan. En pratgladare norrlänning har ni troligtvis inte träffat.

Välkommen!