Välkommen till oss i Örkelljunga!

Från 1:e januari 2016 är det vi som utför den lagstadgade rengöringen (sotningen) och brandskyddskontroll på uppdrag av Helsingborgs kommun. Utöver sotning och brandskyddskontroll kan vi även erbjuda tjänster som besiktningsuppdrag och borttagning av fågelbo i skorstenar samt erbjuda ventilationsrengöring, flödesmätningar och OVK (obligatorisk ventilations kontroll).


Örkelljunga - Taxa för Rengöring (2021-05-01)
Örkelljunga - Taxa för Brandskyddskontroll (2021-05-01)
Örkelljunga - Sotningsfrister


Besöksadress:

Rönnliden 4
286 36 Örkelljunga
Tel: 010-499 28 94
E-post: leif@ljsot.se

Samuel Qvist
Skorstensfejarmästare
samuel@sotarna.com
Tel: 070-2950171

Holger Persson
Skorstensfejartekniker
Tel: 070-515 46 37

Ingvar Ahlbeck
Skorstensfejartekniker
Tel: 070-605 51 30

Mikael Olsson
Skorstensfejare

Tel: 070-605 51 71