Välkommen till oss i Norrköping!

Från 1:e juli 2015 är det vi som utför lagstadgad rengöring (sotning) och brandskyddskontroll på uppdrag av Norrköping kommun. Utöver sotning och brandskyddskontroll kan vi erbjuda tjänster som besiktningsuppdrag och rengöring av fågelbo i skorstenar. Vi kan även erbjuda täthetsprovningar av hus, ventilationsrengöring, flödesmätningar och OVK (obligatorisk ventilations kontroll).

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat (se längst ner på sidan). För att göra vårt arbete så tidseffektivt som möjligt sotar och brandskyddskontrollerar vi hus för hus i ett och samma område. Om vi har en annan ledig tid då vi finns i ditt område, och som passar dig, kostar en eventuell ombokning inget extra. Ombokning till en annan tidpunkt, då vi inte finns i ditt område, kommer bli något dyrare eftersom vi då behöver åka till ditt område en extra gång.

Vi har möjlighet att erbjuda sotning och brandskyddskontroll måndagar mellan kl 17:00-20:00. Kostnaderna för besök under denna tid finns reglerade i taxan. Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information om vilka tider som finns tillgängliga.


Mer information om sotning och brandskyddskontroll i Norrköping finns på Räddningstjänsten Östra Götalands hemsida.


Besöksadress: 
Tenngatan 4
602 23 Norrköping

tel kundtjänst: 010-499 28 60
e-post: info@sotarna.com

 

Calle Hjelm - Skorstensfejartekniker
calle@sotarna.com 
tel: 010-499 28 13

Thomas Dagh - Skorstensfejare
thomas.d@sotarna.com 
tel: 010-499 28 79

Sven-Erik Roxström - Skorstensfejare
sven-erik@sotarna.com 
tel: 010-499 28 72

Stefan Karlsson - Skorstensfejare
stefan@sotarna.com 
tel: 010-499 28 73

Thomas Sundström
 - Skorstensfejare
thomas.s@sotarna.com 
tel: 010-499 28 74

Dennis Carlsson - Skorstensfejare
dennis@sotarna.com 
tel: 010-499 28 75

Hans Axelsson - Skorstensfejare
hans@sotarna.com 
tel: 010-499 28 76

Gabriel Hägg - Skorstensfejartekniker
gabriel@sotarna.com 
tel: 010-499 28 67

Daniel Grentzelius - Skorstensfejare
danne@sotarna.com 
tel: 010-499 28 78

Henrik Karlsson - Skorstensfejare
henrik.k@sotarna.com 
tel: 010-499 28 62

Frida Blixt - Skorstensfejare
frida@sotarna.com 
tel: 010-499 28 61



Norrköping - Taxa för Rengöring & Brandskyddskontroll (2019-04-01)
Norrköping - Sotningsfrister (2015-07-01)