Välkommen till oss i Nässjö!

Från 1:e januari 2014 är det vi som utför den lagstadgade rengöringen (sotningen) på uppdrag av Nässjö kommun. Utöver sotning kan vi erbjuda tjänster som besiktningsuppdrag och rengöring av fågelbo i skorstenar. Vi kan även erbjuda ventilationsrengöring och flödesmätningar.

Besöksadress: 
Egnahemsgatan 39C
571 34 Nässjö

tel: 010-499 28 00
e-post: info@sotarna.com

 

Per-Olof Persson - Områdesansvarig
po@sotarna.com 
tel: 010-499 28 20

Mikael Gunnarsson - Skorstensfejare
mikael@sotarna.com 
tel: 010-499 28 21

Pelle Gunninge - Skorstensfejare
pelle@sotarna.com 
tel: 010-499 28 22

Kent Carlsson - Skorstensfejare
kent@sotarna.com 
tel: 010-499 28 41

Tony Magnusson - Skorstensfejare
tony@sotarna.com 
tel: 010-499 28 42 

Nässjö - Taxa för rengöring (2017-01-01)
Nässjö - Sotningsfrister (2015-05-01)