Välkommen till oss i Helsingborg!

Från 1:e januari 2016 är det vi som utför den lagstadgade rengöringen (sotningen) och brandskyddskontroll på uppdrag av Helsingborgs kommun. Utöver sotning och brandskyddskontroll kan vi även erbjuda tjänster som besiktningsuppdrag och borttagning av fågelbo i skorstenar samt erbjuda ventilationsrengöring, flödesmätningar och OVK (obligatorisk ventilations kontroll).

Vi har möjlighet att erbjuda sotning och brandskyddskontroll mellan kl 17:00-20:00 två kvällar i veckan. Kostnaderna för besök under denna tid finns reglerade i taxan. Vänligen kontakta vår
kundtjänst för mer information om vilka tider som finns tillgängliga.Helsingborg - Sotningsfrister

Helsingborg - Taxa för rengöring (2021-05-01)

Helsingborg - Taxa för brandskyddskontroll (2021-05-01)

Besöksadress:

Florettgatan 27 B
254 67  Helsingborg
Tel: 010-499 28 80
E-post: info@sotarna.com

Fredrik Adler - Skorstensfejarmästare
fredrik@sotarna.com
tel: 010-499 28 03

Ramiz Drinic - Skorstensfejartekniker
ramiz@sotarna.com
tel: 010-499 28 83

Peter Ujvari - Skorstensfejartekniker
peter.u@sotarna.com
010-499 28 49Henrik Sörensson - Skorstensfejare
henrik.s@sotarna.com
tel: 010-499 28 88