Välkommen till oss i Helsingborg!

Från 1:e januari 2016 är det vi som utför den lagstadgade rengöringen (sotningen) och brandskyddskontroll på uppdrag av Helsingborgs kommun. Utöver sotning och brandskyddskontroll kan vi även erbjuda tjänster som besiktningsuppdrag och borttagning av fågelbo i skorstenar samt erbjuda ventilationsrengöring, flödesmätningar och OVK (obligatorisk ventilations kontroll).

Vi har möjlighet att erbjuda sotning och brandskyddskontroll mellan kl 17:00-20:00 två kvällar i veckan. Kostnaderna för besök under denna tid finns reglerade i taxan. Vänligen kontakta vår
kundtjänst för mer information om vilka tider som finns tillgängliga.


Helsingborg - Taxa för Rengöring (2018-06-01)
Helsingborg - Taxa för Brandskyddskontroll (2018-06-01)
Helsingborg - Sotningsfrister


Besöksadress:

Fornminnesgatan 16
253 68  Helsingborg
Tel: 010-499 28 00
E-post: info@sotarna.com

Fredrik Adler - Skorstensfejarmästare
fredrik@sotarna.com
tel: 010-499 28 03

Ramiz Drinic - Skorstensfejartekniker
ramiz@sotarna.com
tel: 010-499 28 83

Daniel Corneliusson - Skorstensfejartekniker
daniel.c@sotarna.com
Tel: 010-499 28 46

Peter Ujvari - Skorstensfejartekniker
peter.u@sotarna.com
010-499 28 49


Tony Nordgren - Skorstensfejare
tony.n@sotarna.com
010-499 28 47


Håkan Persson -
Skorstensfejare
hakan.p@sotarna.com
tel: 010-499 28 82

Mattias Alm - Skorstensfejare
mattias.a@sotarna.com
 tel: 010-499 28 86

Henrik Sörensson - Skorstensfejare
henrik.s@sotarna.com
tel: 010-499 28 88

Simon Unnersjö - Skorstensfejare
simon.u@sotarna.com
Tel: 010-499 28 89