Välkommen till oss i Eksjö!

Från 1:e januari 2014 är det vi som utför den lagstadgade rengöringen (sotningen) på uppdrag av Eksjö kommun. Utöver sotning kan vi erbjuda tjänster som besiktningsuppdrag och rengöring av fågelbo i skorstenar. Vi kan även erbjuda ventilationsrengöring, flödesmätningar och OVK (obligatorisk ventilations kontroll).

Besöksadress: 
Stålvägen 9
574 38 Vetlanda

tel: 010-499 28 30
e-post: info@sotarna.com

 

 Emanuel Nilsson - Skorstensfejartekniker
emanuel@sotarna.com 
tel: 010-499 28 24

Torbjörn Levin - Skorstensfejare
torbjorn@sotarna.com 
tel: 010-499 28 32 Eksjö - Taxa för rengöring (2021-01-01)
Eksjö - Taxa för brandskyddskontroll (2021-01-01)
Eksjö - Sotningsfrister (2015-05-01)