Brandskyddskontroll

Kontakta oss

Postadress:

SKORSTENSFEJARMÄSTARNA
SoftCennter 3
372 25  RONNEBY
Tel. 010-499 28 00 (06:30-16:00)

E-post: info@sotarna.com

Besöksadresser:


SVEDALA
Företagsgatan 9B
233 51 Svedala
010 - 499 28 80

SÖDERKÖPING
Ringvägen 23C
614 32 Söderköping
010 - 499 28 60

VÄSTERVIK
Kristinebergsgatan 29
593 61  Västervik
010 - 499 28 10

EKSJÖ
Stålvägen 9
574 38  Vetlanda
010 - 499 28 30

NORRKÖPING
Tenngatan 4
602 23 Norrköping
010 - 499 28 60

HELSINGBORG
Florettgatan 27 B
253 68  Helsingborg
Tel: 010-499 28 80

ÄNGELHOLM
Florettgatan 27 B
253 68  Helsingborg
Tel: 010-499 28 80

ÖRKELLJUNGA
Florettgatan 27 B
253 68  Helsingborg
Tel: 010-499 28 80

KARLSKRONA
Blåportsgatan 7
371 56  Karlskrona
Tel: 010 - 499 28 00

Den 1 januari 2004 ersattes den tidigare ”sotningslagen” med den nya lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Liksom tidigare lagstiftning (räddningstjänstlagen 1986:1102) anges det att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar,
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
  • Temperaturförhållanden,
  • Tryckförhållanden och täthet,
  • Drift och skötsel.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskydds-anordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har bestämt (se MSBFS 2014:6). Från och med 1:e januari 2015, beroende på vilken anläggning du har och hur den används, är intervallen 2, 3 eller 6 år. (Under en övergångsperiod gäller även tidigare intervall, 2, 4 eller 8 år.)

SÅ OFTA SKA DET UTFÖRAS BRANDSKYDDSKONTROLL HEMMA HOS DIG
(vanligaste objekten i småhus):

Värmepannor

  • Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis, 3 år (ska tillämpas senast f.o.m 2018-01-01, dessförinnan får kontroll utföras med 2-års intervall)
  • Eldning med pellets i standardiserad anläggning, 6 år (ska tillämpas senast f.o.m 2021-01-01, dessförinnan får kontroll utföras med 2-års intervall) 
  • Eldning med olja eller gas 6 år (ska tillämpas senast f.o.m 2021-01-01, dessförinnan får kontroll utföras med 4-års intervall) 

Lokaleldstäder

  • Lokaleldstäder som eldas mer än ca 500 kg/år (knappt 1 m3 staplad ved), 3 år (ska tillämpas senast f.o.m 2018-01-01, dessförinnan får kontroll utföras med 2-års intervall)
  • Lokaleldstäder som eldas mindre än ca 500 kg/år (knappt 1 m3 staplad ved), 6 år (ska tillämpas senast f.o.m 2021-01-01, dessförinnan får kontroll utföras med 8-års intervall)

AVGIFTER

Avgifterna för brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat. För att göra vårt arbete så tidseffektivt som möjligt brandskyddskontrollerar vi hus för hus i ett och samma område. Om vi har en annan ledig tid då vi finns i ditt område, och som passar dig, kostar en eventuell ombokning inget extra. Ombokning till en annan tidpunkt, då vi inte finns i ditt område, kommer bli något dyrare eftersom vi då behöver åka till ditt område en extra gång.